medghoo
30 مرداد 1401 - 12:36

۶۲ درصد آلمانیها از صدراعظم ناراضی اند

تهران – ایرنا - یافته های جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد که ۶۲ درصد مردم آلمان از عملکرد اولاف شولتس ناراضی بوده و تنها ۲۵ درصد پاسخ دهندگان مدیریت وی را تائید می کنند. به گزارش ایرنا، نظرسنجی موسسه اینسا که به سفارش روزنامه بیلد انجام شده نشان می دهد که این سطح نارضایتی در نزدیک به ۹ ماه صدارت شولتس بی سابقه است. بر اساس نتایج این نظرسنجی، اگر انتخابات امروز برگزار شود ۲۵ درصد پاسخ دهندگان روبرت هابِک وزیر اقتصاد دولت کنونی، ۱۹ درصد فردریش مِرس رئیس حزب دموکرات مسیحی و تنها ۱۸ درصد شولتس را برمی گزینند. هم اکنون ۲۷ درصد مردم آلمان از عملکرد دولت ائتلافی رضایت داشته و ۶۵ درصد ناراضی اند. اگر ائتلافی از سبزها و حزب دموکرات های آزاد تشکیل شود، اعتماد ۵۸ درصد آلمانی ها جلب خواهد داشت. در نظرسنجی اخیر، حزب سوسیال دموکرات در میان احزاب دیگر جایگاه سوم را با کسب ۱۹ درصد آرا به خود اختصاص داده است. میزان حمایت از حزب دموکرات مسیحی ۲۸ درصد و حزب سبز ۲۱ درصد است. حزب راستگرای تندرو "جایگزینی برای آلمان" ۱۲ درصد و حزب چپ ۵ درصد اقبال عمومی را کسب کرده است. شولتس به تازگی با سوال های نمایندگان مجلس درباره نقش احتمالی‌ اش در فرار مالیاتی چند میلیارد یورویی مواجه شده و تحقیقات در این زمینه آن هم در شرایطی که با بحران انرژی و تبعات جنگ اوکراین دست و پنجه نرم می کند، وی را در کانون توجهات قرار داده است.
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 631263